رکورد سریع ترین و بیشترین کاهش وزن جهان در گیلان ثبت شد

یک جوان گیلانی بدون استفاده از دارو ۱۲۱ کیلو وزن خود را کاهش داد رشت – ‘رضا دیداری’ جوان ۲۲ ساله گیلانی موفق شد در طول یک سال، ۱۲۱ کیلوگرم وزن خود را کاهش دهد.     این جوان گیلانی که ساکن بخش خشکبیجار شهرستان رشت است، ۲۰۱ کیلوگرم وزن داشت که هم اکنون وزن […]